Başkan’ın Mesajı

Değerli İş Ortaklarımız,

 

1974 yılında Türk iş dünyasında başlayan yolculuğumuz, somut adımlarla ortaya koyduğumuz farklılıklar ve sürdürülebilir büyüme hedefimiz doğrultusunda hızlanarak devam ediyor.

 

Türkiye’nin sanayileşme ve enerji konusunda dışa bağımlılığını azaltma sürecinde aktif rol oynarken, üretimimizi çevreye duyarlı, doğaya dost biçimde sürdürüp, siz değerli iş ortaklarımız ve kaliteli insan kaynağımız ile birlikte, şirketlerimizi tarihimizden güç alarak daha ileriye taşımak hedefimiz ile ilerlemekteyiz

 

Uzun vadeli ve stratejik bakışımız ile, üretim ve Ar-Ge faaliyetlerine yaptığımız yatırımları soluksuz devam ettirirken; yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiğimiz projeler bizleri oldukça memnun ediyor. Sürdürülebilirlik ilkesine inancımızla devam eden yeni projelerimiz bizi daha da iyisini yaratmak yolunda teşvik ediyor.

 

Yarışımız hep kendimizle oldu ancak bir yandan da konjönktüre adapte olup inovasyona yaptığımız yatırımlar sayesinde yüksek teknoloji ve üstün insan kaynağımız bizi bugünlere taşıdı. Birlikte yarattığımız şirketler grubumuzun gelecekte belirli alanlarda büyüyerek, yeni girişim ve ortaklıklarla destek bularak uluslararası arenada rekabetçiliğimizi arttırmaya hizmet edeceğinin bilincinde, kurumsal gelişim standartlarımıza bağlı bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz.

 

Ekonomik ve toplumsal başarılarımızda yanımızda olup destek olan ve aynı zamanda bizi hep daha iyiye ve ileriye taşıyan, öncelikle müşterilerimiz, çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz olmak üzere tüm iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum.

 

Saygılarımla,

Hasan ÇOLAK

Çolak Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı