Madencilik

İnşaat

Firmamız yurt içi ve yurt dışında yeni maden sahalarının keşfi ve ruhsatlandırılması konularında aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır.

  • Potansiyel değerlendirme raporları
  • Maden sahalarının jeolojik ve jeofizik yöntemlerle etüdü ve aranması
  • Maden sahalarında hidrojeolojik etütler
  • Jeokimyasal (toprak ve kaya) numune alma ve analiz işlemleri
  • Karotlu ve kırıntılı sondajlar
  • Arama projesi ve ön inceleme raporu, arama faaliyet raporu ve rezerv raporu hazırlanması
  • Arama ve işletme aşamalarında jeoloji, jeofizik ve sondaj danışmanlığı